Pogotowie
Usługi
Inne
Aktualności
Boże Narodzenie 2021-12-23 13:44

Dariusz Kupczok nie żyje ! 2021-12-17 19:04

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy dziś wiadomość o śmierci naszego kolegi, przyjaciela, człowieka wielkiego poczucia humoru śp. Dariusza Kupczoka pseudonim "KALA"

W służbie zdrowia przepracował prawie 30 lat, zmarł mając lat 54

Pogrążonej w żałobie rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom przekazujemy wyrazy naszego najgłębszego współczucia.















https://www.youtube.com/watch?v=oydZOiDDr5s







Zmarł Dyrektor śp. Edward Czaja 2021-12-09 16:11

Z głębokim żalem przyjęliśmy do wiadomości, że dnia 8 grudnia br. roku w wieku 79 lat zmarł śp. Edward Czaja,  Dyrektor Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego w stanie spoczynku.

Rodzinie, najbliższym i wszystkim, których ta śmierć poruszyła i napełniła wielkim smutkiem, przekazujemy wyrazy naszego najgłębszego współczucia.



Ceremonia pogrzebowa odbędzie się we wtorek 14 grudnia br. o godz. 11:00 z Kościoła św. Marii Magdaleny na Cmentarz Komunalny w Cieszynie.


Zgodnie z wolą Zmarłego osoby chcące złożyć kwiaty na Jego grobie w zamian proszone są  o przekazanie datku na rzecz Fundacji Zdrowia Ślaska Cieszyńskiego




Pożegnanie Emeryta 2021-11-25 14:34
Kolejny pracownik odchodzi na zasłużoną emeryturę
Po 38 latach pracy w służbie zdrowia Krzysztof Bączek (ratownik medyczny) przechodzi w " stan spoczynku " W oficjalnym pożegnaniu wzięła udział dyrekcja CPR wraz z przedstawicielami załogi. Padło wiele miłych słów, podziękowań, wspomnień oraz wzruszeń











Ćwiczenia służb 2021-11-25 12:38
W  środę 10.11 br. w Istebnej na obiekcie "Kolei linowej Złoty Groń" odbyły się wspólne ćwiczenia służb ratunkowych z zakresu doskonalenia działań ratowniczych na obiektach kolejek linowych.
W ćwiczeniach udział wzięły zastępy Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Istebna, Zespoły Ratownictwa Medycznego oraz Ratownicy GOPR. Łącznie 60 strażaków i ratowników.











Święto Ratownictwa Medycznego 2021-10-14 10:36

Podczas uroczystej akademii z okazji "Dnia Ratownictwa Medycznego" , które miało miejsce w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie przekazano nowy ambulans dla ZRM "P" w Wiśle.  Pojazd został zakupiony ze środków Unii Europejskiej

w ramach projektu pn. „Zakup ambulansu drogowego typu "C" wraz z niezbędnym wyposażeniem w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem wirusa Covid-19 oraz innych chorób zakaźnych" nr projektu  POIS.09.01.00-00-0430/21 1, w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego,  oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Całkowity koszt realizacji projektu - 520 000,00 zł


















Święto Ratownictwa Medycznego 2021-10-13 07:38

         

Szanowni Państwo - Pracownicy Ratownictwa Medycznego !

         Dziś 13 października, dzień Waszego święta- Święta Ratownictwa Medycznego !

To Wy Lekarze, Ratownicy Medyczni, Pielęgniarki i Pielęgniarze codziennie zmagacie się z ratowaniem życia ludzkiego by społeczność mogła czuć się bezpiecznie. Dlatego w tym ważnym dla Was dniu  wszystkim pracownikom Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego oraz  osobom reprezentującym środowisko ratownictwa medycznego pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, wytrwałości i wsparcia najbliższych,  przede wszystkim satysfakcji z pełnienia trudnej misji niesienia pomocy na rzecz drugiego człowieka.

        Proszę przyjąć słowa uznania za trud wykonywania niełatwej pracy w tych jakże trudnych dla nas wszystkich czasach. Składamy serdeczne podziękowania za codzienny wysiłek i poświęcenie . Słowa podziękowania kierujemy również tym, którzy swoją pracą i poświeceniem pomagali innym a teraz sami potrzebują pomocy


                                                 Dyrekcja
                                                Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego






Facebook