Pogotowie
Usługi
Inne
Zabezpieczenie Imprez

ZABEZPIECZAMY  WSZELKIE  IMPREZY !

Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe świadczy usługi w zakresie zabezpieczenia medycznego różnego rodzaju imprez  organizowanych zarówno przez osoby/firmy prywatne jak i instytucje samorządowe. Zabezpieczamy wszelkiego typu imprezy o charakterze rozrywkowym (koncerty, festyny, festiwale, gale), sportowym (mecze, zawody sportowe, biegi uliczne), rekreacyjnym (piknik, wystawa, loteria) i innym. Nasza wykwalifikowana kadra zapewni profesjonalną obsługę medyczną na Państwa imprezach. Dysponujemy ambulansami sanitarnymi wyposażonymi w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną światowych marek. Ceny usług zależne są od kategorii imprezy i składu osobowego zespołu - w załączeniu wyciąg z cennika CPR:


I.  Medyczne zabezpieczenie imprez masowych  (rozlicza się każdą rozpoczętą godzinę) :

    
     1)  Zespoły wyjazdowe:
          a)  Zespół Ratownictwa Medycznego – „
specjalistyczny”                 -  250,00 zł *
          b)  Zespół Ratownictwa Medycznego – „
podstawowy”                     -  200,00 zł *
     2)  Patrol ratowniczy                                                                                -  120,00 zł *
     3)  Punkt pomocy medycznej                                                                   -  400,00 zł *


II.  Medyczne zabezpieczenie imprez niebędących imprezą masową  (w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych)

      1)  Karetka sanitarna z kierowcą i ratownikiem medycznym                   -  170,00 zł *
      2)  Karetka sanitarna z kierowcą, sanitariuszem i lekarzem                     -  220,00 zł *

III. Wydanie opinii o zabezpieczeniu imprez masowych                           -  150,00 zł **            
(w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych)                                                              
                                                                                                            


          *   w przypadku kompleksowego zabezpieczania medycznego imprez przez CPR
                (min.2 zespoły/patrole/karetki),  zniżka do 20%
        **   bezpłatnie w przypadku korzystania z zabezpieczenia medycznego CPR
                (kwota netto)


Zamówienie usługi odbywa się pisemnie poprzez złożenie zamówienia (wniosku) w siedzibie Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowe w Cieszynie przy ul. Bielskiej 22  - sekretariat. Zamówienie można również przesłać faxem pod nr 33/851-40-02 lub e-mailem pod adres: cpr@999.cieszyn.pl.


Wniosek do pobrania na stronie w zakładce dokumenty !

Dodatkowe informacje w zakresie zamówienia zabezpieczenia medycznego organizowanej imprezy można uzyskać telefonicznie pod nr telefonu:

        >>> 33/85-81-990 lub  33/85-81-991 od poniedziałku do piątku w godz. 700- 1500 <<<        

W przypadku organizowania imprez cyklicznych lub trwających kilka dni istnieje możliwość podpisania stałej lub okresowej umowy na świadczenie usługi zabezpieczenia medycznego.

  Zabezpieczymy kompleksowo każdą  imprezę !

Facebook