Pogotowie
Usługi
Inne
Rada Społeczna


Organem sprawującym nadzór w Cieszyńskim Pogotowiu Ratunkowym jest Rada Społeczna powołana Uchwałą Rady Powiatu Cieszyńskiego  nr XIX/129/16  z dnia 26 kwietnia 2016r ze zmianami w skład której  wchodzą: 

 

Janina Żagan

Przewodniczący Rady         (osoba wyznaczona przez Starostę Cieszyńskiego)


Dorota Walczak

Członek                            (przedstawiciel Wojewody Śląskiego)


Wojciech Brachaczek 

Członek                            (przedstawiciel Rady Powiatu Cieszyńskiego)


Leszek Josek

Członek                            (przedstawiciel Rady Powiatu Cieszyńskiego)


Danuta Wasilewska 

Członek                            (przedstawiciel Rady Powiatu Cieszyńskiego)