Pogotowie
Usługi
Inne
Deklaracja dostępności

strona w przygotowaniu !


Deklaracja Dostępności

Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego

 

Wstęp

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 kwietnia2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” podmioty publiczne zobligowane zostały do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu dodanego podmiotu.

Facebook