Pogotowie
Usługi
Inne
Zachowanie
Zachowanie podczas wypadku (akcji)
  1. Sprawdź czy miejsce zdarzenia jest bezpieczne, jeśli nie - zabezpiecz i oznakuj (Pamiętaj o zapewnieniu sobie bezpieczeństwa - MARTWY RATOWNIK NIE POMOŻE NIKOMU !)
  2. Zorientuj się o ewentualnej ilości poszkodowanych i oceń ich podstawowe czynności życiowe (przytomność, oddech, akcje serca) pamiętaj, żeby nie pozostawić ofiar rzuconych gdzieś dalej od miejsca wypadku lub tych, które same oddaliły się (szok powypadkowy).
  3. Powiadom sam lub wyślij świadków wypadku , aby powiadomili pogotowie ratunkowe.
  4. W pierwszej kolejności zajmij się tymi, których życie jest zagrożone.
  5. Bezzwłocznie, jeśli jest potrzeba, przystąp do reanimacji i opatrzenia obrażeń zagrażających życiu lub wyglądających niebezpiecznie.
  6. Wstępnie zawsze zakładaj, że nastąpiło uszkodzenie kręgów szyjnych. Podtrzymuj rękami głowę i szyję ofiary tak, aby mogła ona swobodnie oddychać. W miarę możliwości obserwuj stale wszystkich poszkodowanych aż do nadejścia specjalistycznej pomocy.
Facebook