Organizacja
O biuletynie
Dokumenty
OpisPlik
STATUT
Statut Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego, nadany uchwałą nr XXI/163/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 24 kwietnia 2012r.
Pobierz
Ustawa o dostępie do informacji publicznej
Ustawa z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej
Pobierz
Ustawa o ochronie danych osobowych
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych
Pobierz
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002r w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
Pobierz
Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej
Uchwała nr XXI/162/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 24 kwietnia 2012r w sprawie powołania Rady Społecznej przy Cieszyńskim Pogotowiu Ratunkowym
Pobierz
Regulamin Rady Społecznej
Załącznik do uchwały nr XXIII/185/12 Rady Powiatu Cieszyńiego z dnia 26-06-2012r
Pobierz
Regulamin organizacyjny
Regulamin wprowadzony Zarządzeniem Wewnetrznym Dyrektora nr 10/2017 z dnia 11.10.2017r
Pobierz
Cennik usług świadczonych przez CPR
Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2017r
Pobierz
Uchwała w sprawie zmian składu Rady Społecznej
Uchwała nr XXXIX/340/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 października 2014r w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/172/12 z dnia 24 kwietnia 2012r w sprawie powołania Rady Społecznej przy Cieszyńskim Pogotowiu Ratunkowym w Cieszynie
Pobierz
Uchwała w sprawie zmian w Statucie
UCHWAŁA NR XXVII/240/2012 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie zmiany Statutu Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego w Cieszynie
Pobierz
Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Społecznej 2015
UCHWAŁA NR III/23/15 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/172/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Cieszyńskim Pogotowiu Ratunkowym w Cieszynie
Pobierz
Uchwała powołania Rady Społecznej
Uchwała nr XIX/129/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 26 kwietnia 2016r w sprawie powołania Rady Społecznej przy&amp;nbsp;Cieszyńskim Pogotowiu Ratunkowym<br />
Pobierz
Uchwała w sprawie zmian w Statucie
UCHWAŁA NR XXXVII/328/2013 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 24 września 2013 r.<br />
w sprawie zmiany Statutu Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego w Cieszynie<br />
Pobierz
Uchwała w sprawie zmian w Statucie
UCHWAŁA NR XXIII/152/2016 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 27 września 2016 r.<br />
w sprawie zmiany Statutu Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego w Cieszynie<br />
Pobierz
Uchwała w sprawie zmian w Statucie
UCHWAŁA NR XXXVII/233/2017 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 28 listopada 2017 r.<br />
w sprawie zmiany Statutu Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego w Cieszynie<br />
Pobierz
Oświadczenie o prawach rodzicielskich
Oświadczenie o prawach rodzicielskich
Pobierz