Organizacja
O biuletynie
Organy i osoby zarządzające
Kierownik jednostki:

Jan Kawulok                  -    Dyrektor


Rada Społeczna:


Janina Żagan                    Przewodniczący

Dorota Walczak             -    Członek

Wojciech Brachaczek    -    Członek

Danuta Łabaj                  -   Członek

Danuta Wasilewska        -   Członek