Organizacja
O biuletynie
Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

  • Administratorem Państwa  danych osobowych jest  Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 22; 43-400 Cieszyn
  • Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r oraz ustawie z dnia 10 maja 2018r o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z dnia 24.05.2018r.)
  • Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa.
  • Zgodne z przepisami RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo do żądania od administratora danych dostępu do nich, ich sprostowania i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • W załączeniu zostały przygotowane dla Państwa odpowiednie informacje za pomocą których można wnieść żądanie z zastrzeżeniem  jednak, iż realizacja powyższych praw uzależniona jest od podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z praw, o których mowa, należy skontaktować się z Administratorem danych lub Inspektorem Ochrony Danych.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem:

e-mail:  iod@999.cieszyn.pl ;  tel. +48-33/85-81-991  wew. 24