Organizacja
O biuletynie
Majątek w dyspozycji

Wartość majątku w dyspozycji Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego na dzień 31-10-2017r wynosi trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt dziewięć groszy. Na powyższą kwotę składają się następujące środki:

 

Nazwa majątku w dyspozycji

Wartość (zł)

Grunty

 

178 800,00

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

 

1 310 547,03

Urządzenia techniczne i maszyny

 

186 892,34

Środki transportu

 

1 320 242,95

Inne środki trwałe

 

273 529,56

Ogółem

3 269 011,88