Organizacja
O biuletynie
Akty prawne
Biuletyn Informacji Publicznej funkcjonuje na podstawie niniejszych aktów prawnych
  • Ustawa z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych
  • Ustawa 18 lipca 2002r  o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej